ANNONSE

Totalforbud mot åpen ild

  • 24 mai 2018
Totalforbud mot åpen ild

Skogbrannfaren er så stor at det innføres totalforbud mot åpen brenning i begge Toten-kommunene. (Arkivfoto).

Ekstremt stor skogbrannfare gir forbud.

Det er nå totalforbud mot brenning av hageavfall, halm og kvist i begge Toten-kommunene. Det er heller ikke lov å fyre opp bål eller benytte engangsgriller i eller i nærheten av skogmark. Vedtaket er fattet torsdag morgen.

Dersom det likevel observeres røyk fra brenning, kommer brannvesenet til å rykke ut for å slukke.
– Den som har overtrådt forbudet, vil da risikere å betale et gebyr, sier brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud i Vestre Toten, som innfører forbudet i samråd med brannsjef Bård Henriksen i Østre Toten.

De to brannsjefene sier det er uvanlig tørt og svært stor risiko for skogbrann. I Vestre Toten er det et generelt forbud mot bråtebrenning, mens det i Østre Toten vanligvis er tillatt i en begrenset periode om våren. Nå er det totalforbud mot bruk av åpen ild over hele Toten, og det gjelder også landbruket. Halmbrenning og kvistbrenning i landbrukssammenheng er vanligvis tillatt i begge kommunene, men det er fra i dag totalforbud også mot dette. Det er heller ikke tillatt å brenne hageavfall hos private.

– Selv om vi har forbud mot bråtebrenning hele året, opplever vi alltid at noen ikke respekterer det. Det skjer hvert år, og dessverre så mister folk noen ganger kontrollen. Det har vi opplevd også i år, sier Kjelsrud i Vestre Toten. Derfor ønsker han ikke å ta noen sjanser når situasjonen er så prekær som den er.

– Engangsgriller kan brukes på egen eiendom, men nå må vi be folk være ekstra forsiktige, sier Henriksen i Østre Toten. Vanligvis er det lov å tenne et bål i utmark dersom det vurderes som helt trygt, for eksempel i vannkanten. Heller ikke dette er nå lov.

Det er svært uvanlig at det innføres et slikt forbud, og brannsjefene understreker at årsaken er den ekstremt store skogbrannfaren.

Andre former for aktivitet og arbeid kan forårsake antennelse, og de som for eksempel skal drive med kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket eller skyting på bane pålegges å foreta en grundig risikovurdering. I tillegg må de sørge for skogbrannforebyggende tiltak.

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 16 87 50
Besøksadresse: Hauggata 10, 2850 Lena
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@totens-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@totens-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Totens Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innholdet på dette nettstedet uten avtale med Totens Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no