ANNONSE

Lover flere politifolk på patrulje

  • 20 oktober 2017
Lover flere politifolk på patrulje

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt vil bruke en del nye stillinger for å få flere politifolk ut i patruljebilene. (Foto: Jon Olav Andersen).

Slik vil han bruke 41 nye stillinger.

Politimester Johan Brekke lover mer politi i gatene, og at straffesaker skal bli raskere behandlet.

Innlandets politimester sendte fredag ut en kronikk der han ønsker å forklare innbyggerne i Oppland og Hedmark hvordan 41 nye politistillinger skal fordeles. En del av stillingene skal gå til å oppbemanne politipatruljene ute, og det skal også opprettes et straffesaksinntak for å få unna sakene fortere.

Her er politimester Brekkes kronikk:
"Hver dag jobber ansatte i Innlandet politidistrikt for at du som innbygger skal føle deg trygg i ditt lokalsamfunn. Utfordringen er et kriminalitetsbilde i endring og et distrikt på størrelse med Danmark. Vi trenger derfor flere ressurser og de 41 nye stillingene vi har fått tildelt i år kommer godt med. Kunsten er å fordele dem på best mulig måte.

Reformen av politiet er over i en ny fase. Etter måneder med strukturendringer og omorganisering ser vi konturene av et mer moderne og robust politi. Det skyldes blant annet at vi har fokusert på seks viktige funksjoner dette året:

* Politikontakt/politiråd
* Bedre styring av tidsbruk
* Operasjonssentralen
* Etterforskning
* Raskere straffesaksbehandling
* Mer politiarbeid til stede der det skjer hendelser


Sammen med kommunene skal politikontaktene og politirådene forebygge og opplyse. Et effektivt tjenestekontor med bedre styring av tidsbruk skal sørge for en velfungerende vakt- og beredskapsordning. Operasjonssentralen skal sikre at de som er i nød blir ivaretatt. Kompetansen skal heves innen etterforskning og straffesaksbehandling, og kapasiteten utvides ved etableringen av et nytt straffesakskontor. Sist men ikke minst skal politipatruljene styrkes.

Flere stillinger fordeles derfor til politipatruljene ute, slik at beredskapen i distriktet vårt styrkes. Videre skal en stor del av de nye stillingene gå til det nye straffesaksinntaket som opprettes ved nyttår. Et straffesaksinntak er et kontor som skal sørge for at straffesaker i Innlandet blir behandlet raskere. Erfaring fra andre distrikt viser at minst 40 prosent av alle straffesaker blir avgjort her, og det fritar politiet ute slik at det kan gjøres mer politiarbeid. Slik vil politidistriktet få bedre kapasitet til å etterforske straffesaker ute på lensmannskontor og politistasjoner. Dermed har vi også større mulighet til å ta tak i noen av de største utfordringene vi har i distriktet.

Her kan nevnes ivaretakelse av vårt nasjonale ansvar ved grensen til Sverige og behovet for økte polititjenester som blant annet i Trysil. Vi ser også at vi fortsatt har generell lav bemanning i de mest befolkede områdene.

Trygge lokalsamfunn krever også god kompetanse på forebygging og etterforskning. Vi fordeler derfor flere stillinger også til dette. Forebyggingsarbeidet skal styrkes i alle ledd av politiet og gjøres mer målrettet og systematisk i samarbeid med kommuner og lokalsamfunn.

Det er fortsatt en del som gjenstår før Innlandet politidistrikt er på det nivået vi ønsker. Et tilfredsstillende tjenestetilbud for innbyggerne krever ressurser, og vi er fortsatt ett av distriktene med lavest politidekning pr 1000 innbygger. Med de 41 nye årsverkene vi nå er tildelt, og har fordelt, mener vi at vi er på vei i riktig retning".

 

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 16 87 50
Besøksadresse: Hauggata 10, 2850 Lena
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@totens-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@totens-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Totens Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innholdet på dette nettstedet uten avtale med Totens Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no