ANNONSE

Dagboka fra april/mai 1940

  • 15 april 2016
Dagboka fra april/mai 1940

18 år gammel ble John Listerud soldat. Han meldte seg frivillig til styrkene som ble mobilisert i Lena-området. (Foto: Mjøsmuseet/privat).

John Listerud fra Lena skrev dagbok i de dramatiske aprildagene i 1940.

John Listerud var 18 år gammel da tyske styrker inntok Norge i 1940. Det ingen visste, var at han skrev dagbok fra de dramatiske invasjonsdagene. Nå offentliggjøres innholdet for første gang.

Du har kanskje lest Torleiv Tuftes beretning fra april 1940 her i vårt lokalhistoriske arkiv? Listerud og Tufte kjempet sammen, og i dagboka er det referanser til hendelser som også Tufte har beskrevet. Dagboknotatene ble funnet etter at Listerud gikk bort, og er aldri tidligere gjort tilgjengelig for offentligheten.
John Listerud (1921-2008) fortalte imidlertid litt om krigsinnsatsen til sine nærmeste. For eksempel om at han da han kom hjem fra kamphandlingene hadde en pistol nederst i ryggsekken.
– Det var sikkert veldig dumt gjort, for det var jo tyskere overalt, sa han til sønnen Odd Helge, som har tatt vare på dagboka og gitt Totens Blad tillatelse til å gjengi innholdet i sin helhet.

På dagen i dag, for 76 år siden, fikk unggutten utlevert gevær og dødsmerke på garden Kobberstad.

Senere under krigen var John Listerud i Arbeidstjenesten (AT) og deltok også i illegalt arbeid på bygda.
Etter krigen kom han snart med i HV, hvor han fort ble avsnittsjef i Toten HV-område, innenfor Østoppland HV-distrikt 05.

Her er dagbokberetningen.

9. april
Jeg er i kommunen på sesjon. Blir utskrevet til marinen.
Samme dag blir mobiliseringsordre utstedt.
De følgende dager utleveres militæreffekter på flere steder på Toten. Er på
Hoffsvangen flere ganger. Mange melder sig frivillig. Egil Hagen har reist til Hadeland.

12. april
Treffer Karen Fosmo, og hun spør om jeg kan reise til Roa med forbindingssaker til Fosmo.
Får med en ambulansekjører fra Lena og reiser. På Høykorset møter vi ambulanse fra Brandbu
som tar det videre. Kjører galt på veien langs Einastranda, og havner ute på et jorde i snøhaugen.
Melder meg til Røde Kors-hjelp, men må vente noen dager.

15. april, mandag
Melder meg frivillig på Hoffsvangen til IR5, men de har ikke bruk for meg.
Drar så til Kobberstad hvor IR4 ligger. Treffer kapt Matheson. Får 2 timer å gjøre på, så må jeg stille der.
Tar bilen til Eriksen og reiser til Høybakken for å få en revolver, men treffer ikke Karen (Fosmo).
Reiser hjem og tar med det nødvendigste. Sykkel fra H.K. (H. K. Enger), drar til Kobberstad.
Kl 18.00 stiller jeg for Matheson igjen. Får utstyr og gevær. Skal melde meg for kapt Fossum 1. komp
IR4. Får av han dødsmerke som jeg skal bære rundt halsen.
Jeg kommer i 4. lag. Lagfører Løvstad. I samme komp. er Berhard Schrøbka og en Olsen fra Kapp,
resten er fra Akershus fylke. Ligger i hallen på Kobberstad første natten.

16. april, tirsdag
Kl 0.00 vakt i en time på gårdsplassen.
Kl 1.00 alarm for 1. komp. Vi må være klare til start, efter nærmere ordre. Spiser og er startklare. Går og venter på ordre resten av dagen. Lager lemmer og stiger til lastebilene.
Kl 21.00 1 komp til avløsning i Totenvika. Synger og er i humør på veien utover. Har med en ungarer og en tsjekker. Ved Skreia møter vi to ambulansebusser.
Ligger i veigrøften bak frontlinjen og venter på å komme frem.
Tyskere ved Mjøsa like nedenfor. Kommer endelig i stilling. Går i gang med å forbedre stillingen og grave skyttergraver. Vårt lag skal lave en bivuak av trær og sne. Jeg er med to andre nedover mot Mjøsa på oppklaring for første gang. Det er dyp sne og det går smått, for det gjelder å være forsiktig. Vender tilbake uten å se noe.
Setter igjen en vaktpost. Det sner så det laver.

17. april, onsdag
Ligger i stillingen men de er dårlige. Små sammentreff, men tyskerne klarer ikke å bryte igjennom.
Stor flyvirksomhet over oss. Fire Messerschmidt-jagere nærmer seg. Jeg ligger bak et gjerde og har dårlig dekning. Jagerne peprer oss med mg-ene sine i 45 minutter. Kulene piper rundt oss, og jeg er redd.
Kl 16.00 avløser vi maskingeværstillingen i et hus ved veien nedenunder Helgestad. Har 2 MG-er i kjelleren der.
Kl 17.00 på patrulje oppover til Helgestad for å få opplysninger om tyskernes stillinger.
Kapteinens ordonanns har fått sjokk, og jeg skal være ordonans i hans sted. Følger kapt. Fossum overalt og ser over stillingene.
Får hvile en times tid. Har ikke hatt blund på øynene siden natt til tirsdag. Blunder en halv time, blir vekket og skal finne dynamitt!

18. april, torsdag
Kl 4.00 Går til sengs i lite hus ved veien nedenfor Helgestad.
Kl 6.00 våkner av kuleregn gjennom vinduet. Vekker Tufte som fremdeles sover. Kryper på maven langs gulvet og ned i kjelleren. Flere kuler går i jordgulvet så det spruter, men ingen blir såret.
Blir satt inn i sambandstjeneste og ligger på post i 8 timer i sneen.
Oppdager en bombekaster som blir nærgående. Beskyter den, ser en tysker faller.
Helt stille med bombingen!!
Kl 24.00 Avløsningen kommer efter to døgn i forreste linje i Totenvika. Er med i sikringspatrulje frem i «ingenmannsland». To mann av oss ligger i vann og sne i en time.
Vi forlater krigssonen i kuleregn.

19. april, fredag
Kl 1.00 Ankom kommunelokalet Hoff. Suppe. Mat! Skal få sove ut! Men...
Kl 5.00 Alarm! Drar til stillingen på Bilitt. Gjør innkjøp. Jeg og en gutt på patrulje ned i Skreia for å hente et kompani. Broen er sprengt. Alle soldatene der har dradd av gårde. Tyskerne har nå fri vei til Bilitt!
Ordre om å trekke oss lenger mot Gjøvik. Laver tanksperring ved Breili i Nordlia. Jeg er på post ved veiskillet nord for Berg, 3 km frem.
Kl 16.00 blir hentet, og skal videre nordover. På Gjøvik, snakket med Odd Schanche. Kjører om Bråstad snakker med Kåre Presteseter.
Får husrum på Rummi i Åslendet. Sover godt for første gang under krigen.

20. april, lørdag
Kl 8.00 Mat. Skuffer sne og forbedrer veien.
Kl 14.00 Klar til kamp på veien ved Åslendet. Er 100 meter fremme på lyttepost
Kl 15.00 Videre mot Bråstad.
Kl 21.00 Vårt kompani skal gå rundt tyskerne og ned på veien nedenfor Bråstad! Det er ca 1 meter sne, og det sner stadig.
Kl 23.00 Efter 2 timer i stadig spenning og en enkel tysk kule over hodet, står vi bak tyskerne. Løytnanten vet ikke hva vi skal gjøre. Sender en ordonans tilbake. Mens vi ligger der og venter oppdager noen tyskere oss, og plaffer løs med sine maskinpistoler. Det blir panikk i komp og det splittes. Jeg kommer sammen med Hervass (?) ned til mjøsstranden. Legger oss under en tømmerlunne. Ligger der uten underlag i 13 timer! Stiv i hånden. Liddeli kaldt. Flere tyskere går like forbi oss.

21. april, søndag
Ligger stadig under tømmerlunnen. Mange fly. Stadig kuleregn fra Bråstad.
Kl 10.00 kom en tømmerstokk nedover lien og ned på lunnen.
Kl 11.00 kan ikke holde ut lengere p.g.a. kulden. Forsøker å anrope noen oppe i skogen, men de hører ikke.
Legger igjen gevær og går med hendene i været nordover ca en km. Får kaffe og mat i en hytte. Følger langs Mjøsa til Redalen hvor vi treffer en bilordonans, Carl Flåten fra Valdres. Blir med han opp i Snertingdalen, men blir stoppet av engelskmennene, som stadig venter tankangrep fra Snertingdalen. Vi kjører så en gammel vei opp Snertingdalen, og kommer til P. Lønnum hvor vi får noe mat. Ligger på Onsrud om natten. Har fått tak i ski. Ny arving om natten!

22. april, mandag
Mat og alt vel på Onsrud. Smører ski. Middag: kjøttkaker.
15.00 Starter for Biri. Går beneste vei over fjellet. Vi er kun 3 mann.
Kl 19.00 Ankommer til Karlstad i øvre Biri. Får melk og «søll». Ligger her over natten.

22. april, tirsdag
Kl 10.00 mat
Kl 12.00 Start mot Saksumsdalen. Treffer et skikompani på ca 50 mann. Kaffe i «Dumpa» på Feiringsseter. Ved Sjoavannet tar vi inn i en fin hytte (Alfheim) Næss og jeg, Flåten har blitt borte. Grammofon men lite mat! St. Georgs-dag.

24. april, onsdag
Kl 9.30 Går på rekognosering i hyttene. Treffer flere andre soldater som er på tur over fjellet. Slår oss sammen med 3 andre og drar videre mot Saksumsdalen. Kommer til seter, får kjøtt og brød. Tar inn på ny seter om natten. Treffer to sivile artillerister!

25. april, torsdag
Kl 12.00 Start for Gausdal. Passerer flere setrer. Snaufjell. Treffer skikompani som forteller at det er norske i V. Gausdal. Hungrer især på melk. Treffer noen totninger som skal hjem, sender brev til mor.
Kommer til liten gård oppe i Gausdal. Treffer her igjen sjåfør til vårt kompani. Er i Nykirke og henter hans bil. Ligger i et kaldt bryggerhus. Har truffet igjen Tufte, ordre om å møte ved Mo gård i morgen. 2 brød og fiskeboller.

26. april, fredag
Opp kl 8.00 Pakker for å dra opp til Mo gård i Bødalen. Setter igjen ski. Vårt kompani er dratt fra Mo og vi reiser til Nykirke. Får ordre om å vente der. Er sammen med staben i IR4. Treffer Martin Snipstad. Ligger der natten over. Harald Næss, Hans Torsrud, Tore Sundby, Nyhagen.

27. april, lørdag
Kl 7.00 Flyangrep av et speiderfly. Det beskyter bebyggelsen her med maskingevær. Flyet styrter senere ned, da det går mot en kraftledning. Treffer på igjen Tufte og flere. Får vite at Dåe og Martinsen er falt. Vår kaptein Fossum er såret i benet. Det tar hårdt på alle. Flere har fått nervesjokk, da kompaniet gjorde stormangrep ved Segalstadbruen. Drar til en gård like bak fronten. Oppdager der flere tyske stillinger. Sterk artilleriild fra fienden. De stiller inn på gården hvor vi er, granatene slår ned like ved husene. Skal så flytte videre til Nykirke, og får anvist plass på en gård. Er med og laver mat der. Koker lapskaus. Får med 2 lotter. Der er nu igjen bare 8-10 mann av det opprinnelige kompani.

28. april, søndag
Kl 3.00 Får ordre om å tørne ut, for tyskerne går igjennom våre stillinger ved Segalstad bru, og nærmer seg oss. De fleste har alt reist.
Kl 5.00 Kjører 1 mil opp Bødalen. Der må vi snu og kjøre tilbake ca 5 km nord for Nykirke.
Kl 9.00 avløser vårt kompani stillingene 3 km nord for Nykirke. Jeg får friv. Churchils revolver (Ungarer)
Henter skiutstyr til hele komp. Er stadig klar til å dra til fjells hvis nødvendig. Ligger på snekkerverksted. Vakt fra 24-1 og 5-6.

29. april, mandag
Opp kl 8. jeg og sjåfør Myhre skal gå frem i fremste linje med mat. Ca 2 km å gå. Når vi er nesten halvveis, begynner vårt artilleri å fyre, men vi fortsetter videre opp i skogen, og går en omvei for å unngå skytingen. Da vi har igjen ca 200 meter å gå braker det løs fra tyskerne. Både artilleri, maskinkanoner og m.g. og geværer. Vi søker oppover skogen, men det er en meter dyp snø, så det går sakte. Granatene hviner om oss og slår ned på alle kanter, så vi står rett som det er med hue i sneen!
Lenger oppe i skogen treffer vi en gammel kjerring som har måttet rømme fra huset sitt. Det er skutt i brann. Hun får en del mat av oss. Lengere oppe treffer vi 3 artillerister, de slår følge med oss. Vi skifter om å gå foran og tråkke opp. De forteller at 2 av kanonene er rammet av det tyske artilleri. Vasser ca 1 1/2 km langs åsryggen, så går vi ned mot dalen. Finner en sykkel og drar til kvarteret vårt. Der er alle dratt nordover. Sykler nordover og finner di andre på Mo gård. Tar bilen til Myhre og reiser tilbake for å hente han, han er helt utslitt.
Kl 15.00 har nu gått og vasset i sneen i 7 timer, spiser og bytter strømper.
Kl 17.00 skal nedover til der vi var. Det er blitt våbentilstand. Tyskerne kom med det hvite flagget, all skyting er opphørt.
2-3 hus er oppbrendt. Snakker med mange totninger. Ole Hammersborg, K. Pinslund, E. Toresen, Watne. Fredelig kveld!

30. april, tirsdag
Opp kl 7.00 Får ordre om å gjøre klar til overgivelse! Vi kommer fra vakt, har ligget i sneen i 2 døgn, nesten uten mat og søvn. Mange er forbitret. Kjører så i kolonne nedover og møter tyskerne. Avleverer alle våpen, kjører så nedover, det er liddeli mye tyskere nedover hele dalen, like til Jørstadmoen hvortil vi kom ved 17-tiden. Tyskerne roser oss, - «aber sie varen zu stark - vi var 2500 mann». Er sammen med de tre fra Birifjella. Får mye mat. Bor i bakeriet.

1. mai, onsdag
Opp kl 8.00 Går og leter etter en sykkel som jeg hadde med fra Gausdal. Får igjen sykkelen som jeg hadde med hjemmefra. Tore Sundby har funnet den. 92 mann reiser til Toten med hester. (Martin Snipstad) Sendes 80 lastebiler med soldater til Lillehammer.
Om kvelden er det leirbål sammen med tyskerne. Koselig - våre offiserer blir sendt til Gjøvik.

2. mai, torsdag
Kristi Himmelfartsdag. Får tak i noen klær.
Kl 12.00 Får greie på at vi skal stille opp, og reise til Lillehammer. Tar med sykkelen. Er først en times tid på jernbanestasjonen. Blir så innkvartert i Banken. Får lov å gå fritt omkring i byen. Har nylig vært begravelse efter 9 tyskere – øl!
Vingnesbrua er sprengt, og av på 4 steder. Skal være inne kl 22.00. Stor fest om kvelden.

3. mai, fredag
Opp kl 9.00 Solskinn. Kjøper melk på meieri - kø. Snakker med noen tyskere (Kurt og Franz) – beer.
Oppslag: Mat kl 5. efterpå registrering. Får god fersk småsuppe. Går i byen. Finfint vær. Om kvelden stor fest med sang, skrøner og piano.

4. mai, lørdag
Syklet hjem.

Tekst: Jon Olav Andersen
Print
ANNONSE
Thor og "Thor"

Thor og "Thor"

Da han ble født i 1945, bestemte foreldrene at han skulle hete Thor. Ikke etter bestefar eller oldefar, men etter dampskipet.
Husmorskolen på Hunn

Husmorskolen på Hunn

"Denne skole og de mange som vil gro op ved siden af den vil bidra til at kvinderne kan følge manden paa fremskridtes vei".
Den uredde redaktøren

Den uredde redaktøren

Redaktør Olaf Rossow tok store sjanser under andre verdenskrig.
Fallskjermen på Eiktunet

Fallskjermen på Eiktunet

På Eiktunet henger fallskjermen gjøvikgutt Kaare Bredesen brukte under krigen.
Fortidas festplass

Fortidas festplass

En søndag i september i 2005 var det folkevandring i ulendet øst for Skjeppsjøen.
På fisketur siden 1906

På fisketur siden 1906

I 2006 feiret Gjøvik fiskerforening 100-årsjubileum. Gjøviks Blad besøkte foreningen den gangen, og fikk napp da vi ba om litt historikk.
Elva avgjorde

Elva avgjorde

Tettstedet Skreia ligger der det ligger på grunn av vannet i Lenaelva.
Lange kafétradisjoner

Lange kafétradisjoner

Kaféer har alltid vært en viktig sosial del av bybildet i Gjøvik.
RSS
123
Kontakt oss

Sentralbord: 61 16 87 50
Besøksadresse: Hauggata 10, 2850 Lena
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@totens-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@totens-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Totens Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innholdet på dette nettstedet uten avtale med Totens Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no